Ehliyetini 2016 yılından önce alan sürücüler otomatik veya manuel araç kullanabiliyor. Fakat 2016 yılı itibariyle sürücü adayları istemeleri halinde otomatik vitesli araç kullanabilmek için sürücü kursuna başvuru yapabilir. Otomatik vites için ayrı bir sınıf yoktur.Sınava otamatik vitesli araçla girer ve başarılı olursa ehliyet belgesinde otomatik vitesli araç kullanabilir yazacaktır. Belirtmekte fayda var bu şekilde ehliyet  belgesi alan kişiler manuel araç kullanamazlar.

a1 a2 ehliyet

Kullanmak istediğiniz motorsikletin motor hacmine bağlı olarak A1 yada A2 motorsiklet ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir. A1 sınıfı sürücü belgesi ile motor hacmi 250cc ye kadar olan motorsikletleri, A2 sınıfı sürücü belgesi ile 250cc - 600 cc kadar motosikletleri kullanabilirsiniz. Yeni sürücü yasasına bağlı ek bilgiler :

A1 Sınıfı 2 Tekerlikli motosikletler için; Silindir hacmi 125 santimetreküpü geçmeyecek.  Güç olarak 11 kv(kilovat) sınır değerini aşmayacak.

Kv/kg oranı 0,1 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz olabilir.

A1 3 Tekerlikli motosikletler için: Güç sınırı 15 kv(kilovat)’tır. Yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda A1 sürücü belgesine sahip olanlar M sınıfına giren araçları da kullanabilir.

Yönetmelikte A1 : “ Silindir hacmi 125 santimetreküpü,  gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti şeklinde ifade edilir.”

A2 2 Tekerlikli motosikletler için: Güç sınırı 35 kv(kilovat)’tır. Kv/kg oranı 0,2 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz olabilir.

3 Tekerlikli motosikletler için: Güç sınırı 15 kv(kilovat)’tır. Yaş sınır 18’dir. A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar M ve A1 sınıfını kapsayan araçları da kullanabileceklerdir.

Yönetmelikte: “Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosiklet şeklinde ifade edilir.”

A Sınıfı 2 Tekerlikli motosikletler için: Güç sınırı 35 kv(kilovat) üstü olan motosikletleri kullanacaklara verilir. Güç, ağırlık oranı 0,2′yi geçen motosikletler A sınıfına girer. Sepetli veya sepetsiz olabilir. İki tekerlekliler için yaş sınırı 20’dir.

3 tekerlikli olup gücü 35 kv(kilovat) aşan motosiklet türleri için de geçerlidir. Üç tekerlikliler için yaş sınırı 21’idr.

A sınıfı belge alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı deneyimlerinin olması gerekmektedir. Fakat 24 yaşını doldurmuş bir kişi koşulsuz olarak bu ehliyet sınıfı için başvuruda bulunabilir.

M, A1 ve A2 sınıfı araçları kullanabildikleri için her türlü motosiklet ve MOPED’leri kullanabilir. En avantajlı ehliyet sınıfı budur.

Yönetmelikte: “Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosiklet şeklinde ifade edilir.”

12 saat ilkyardım, 20 saat trafik ve çevre bilgisi dersi, 5 saat motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile 10 saat direksiyon dersi alır.
Sınavlarda motor dersinden 20 soru, trafikten 50 soru, ilkyardımdan 30 soru sorulur.

A2 den diğer sınıflara fark ehliyet alımlarıda ilkyardımdan muaftır.

A1 den A2-A Geçişte sadece direksyon sınavına tabi tutulur.

 

 • Eğitim süresi 5 hafta
 • 12 saat ilkyardım, 20 saat trafik ve çevre bilgisi dersi, 5 saat motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile 10 saat direksiyon dersi alır.
 • Sınavlarda motor dersinden 20 soru, trafikten 50 soru, ilkyardımdan 30 soru sorulur.
 • A2 den diğer sınıflara fark ehliyet alımlarıda ilkyardımdan muaftır. A1 den A2 Geçişte sadece direksyon sınavına tabi tutulur.
 • 8 Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Belgesi
 • Savcılık Belgesi
 • Sağlık Raporu + Kan Grubu

b sınıfı ehliyet

B1 Sınıfı Normal B grubuyla karıştırılmamalıdır. Motor gücü 15 kv’yi geçmeyen ve ağırlığı 400 kg’dan fazla olmayan dört tekerlikli motosikletleri kullanacaklara verilir. Yük taşımacılığında kullanılması durumunda net ağırlığı 550 kg’ı aşmayan dört tekerlikli motosikletleri kapsar. Elektrik ile çalışanlarda kg hesabında bataryalar dahil edilmez.

Yaş sınır 16’dır ve sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek araçları kullanabilir.

B Sınıfı: Otomobil ve kamyonet kullanacaklara  verilir. 2016 Yılı itibariyle B sınıfına başvuru yapanlar ne yazık ki artık minibüs kullanamayacak. Minibüs için önce B grubu ehliyet alıp sonra D1 sınıfı için başvuru da bulunmaları gerekecek. Alt kısımda D1 sınıfı ehliyet ile ilgili bilgi verilmiştir.

Yaş sınırı 18’dir.

M, B1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler.  Motor bisiklet, 4 tekerlik motosiklet ve traktör kullanabilirler.

Azami yüklü ağırlığı 4.250 kg olan birleşik araçları kullanabilirler.

BE Sınıfı Ehliyetler: B sınıfı sürücü belge ile kullanılan araçlarda römorklu yük taşımacılığı yapanlara verilir.  Römork veya yarı römorkun yüklü ağırlığının 3.500 kg’ı geçmemesi esastır.

Yaş sınırı 18 olarak belirlemiştir.

M, B1, B ve F sınıfı araçları kullanabilirler.

B grubu ehliyeti olmayan BE grubuna başvuramaz. B ve BE grubunun yaş sınırı aynı. Bu durumda B aldıktan hemen sonra BE alınabilir. Çünkü yönetmelikte belli bir zaman “deneyim gerekiyor” şartı koşulmamıştır.

Eğitim süresi 5 haftadır
12 saat ilkyardım,16 saat motor ve araç tekniği bilgisi…35 saat trafik ve çevre bilgisi dersi ile Direksiyon Eğitmenleri tarafından Direksiyon Sınavını Geçebilecek Derecede Eğitim alır. Sınavlarda 50 trafik, 40 motor ve 30 ilk yardım sorusu sorulur. Sürücü Adayına Tavsiyemiz 10 Saat Eğitim pistinde 10 Saatte Akan Trafikte Özel Direksiyon Dersi Almasından Yanadır.
 • 8 Adet Biometrik Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Belgesi
 • Savcılık Belgesi
 • Sağlık Raporu + Kan Grubu
c sınıfı ehliyet
C1 Sınıfı: 3500’dan,  7500 Kg’a kadar olan çekici ve kamyon kullanacakların alacağı sürücü belgesi çeşididir.

Yaş sınır 18 olarak belirlenmiştir.

Deneyim şartı olarak en az B grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B1, B ve F sınıfı araçları kullanabilirler.

C1E Sınıfı Ehliyetler:  C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

Yaş sınır 18 olarak belirlenmiştir.

Deneyim şartı olarak en az C1 grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B1, B, BE, C1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler.

C Sınıfı Ehliyetler:

Kamyon ve çekiciler için geçerlidir.

Yaş sınır 21 olarak belirlenmiştir.

Deneyim şartı olarak en az B grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B1, B, C1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler.

CE Sınıfı Ehliyetler:

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. YENİ TIREHLİYETİDİR.

Yaş sınır 21 olarak belirlenmiştir.

Deneyim şartı olarak en az C grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B1, B, BE, C, C1, C1E ve F sınıfı araçları kullanabilirler.

CE kendi sınıfı içinde en kapsamlı Ehliyet sınıfıdır.

>> 22 yaşını bitirmiş, 23 yaşından gün almış olmak, ( Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz)
>> En az ortaokul veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmak (2011 yılına kadar ilkokul mezunları da sürücü belgesi alabilmektedir.)
>> Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,
>> Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
>> Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
>> Direkt C sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar; 35 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 12 saat İlk Yardım Dersi, 20 saat Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi, 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> C sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 5 saat Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi ile 10 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> C sürücü belgesi olanların, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam etmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.- A1, A2 sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 20 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> B sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 5 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 15 saat Direksiyon Eğitimi dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 10 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> Direkt C sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi 30, Trafik ve Çevre Bilgisi 50, Motor ve Araç Tekniği Dersinden 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır.
2016 yılından itibaren Tır kullanmak için C sınıfı ehliyet ve sonrasında CE sınıfı ehliyet sınavlarını başarıyla bitirmiş olmak gerekmektedir.
 • 8 Adet Biometrik Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Belgesi
 • Savcılık Belgesi
 • Ehliyet
 • Sağlık Raporu + Kan Grubu

d sınıfı ehliyet

D1 Sınıfı:

Minibüs kullanacakların alması gereken ehliyet sınıfıdır.

Araçların 16+1 kişi yolcu sınırı vardır.

Yaş sınırı 21’dir ve en az B grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B, B1 ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler.

D1E Sınıfı

Araçların 16+1 kişi yolcu sınırı vardır.

D1’den farkı, minibüslerin 750 KG’ı geçen römorkları varsa bu ehliyet sınıfını almak gerekir.

Yaş sınırı 21’dir ve en az D1 grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B, B1,BE D1 ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler.

D Sınıfı:

Otobüs kullanabilmek için gerekli olan ehliyet sınıfıdır.

Yaş sınırı 24’dür ve en az B grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B, B1, D1 ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler.

DE Sınıfı:

D sınıfından farkı, otobüslerin 750 KG’ı geçen römorkları varsa bu ehliyet sınıfını almak gerekir.

Yaş sınırı 24’dür ve en az D grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B, B1,BE, D, D1, D1E ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler

750 KG’ı geçen römorkları varsa Ehliyetlerine E sınıfı eklenmesi gerekmektedir.
 • 8 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Belgesi
 • Savcılık Belgesi
 • Ehliyet Fotokopisi
 • Sağlık Raporu + Kan Grubu

e sınıfı ehliyet

F Sınıfı Ehliyet Traktör kullanacaklara verilir. Eğer normal araçta kullanacaksanız B grubu ehliyet almanızı tavsiye ederiz. Çünkü B sınıfı ehliyet ile de trakttör kullanabilirsiniz.

M sınıfı motor bisikletleri de kullanabilir.

Yaş sınırı 18’dir.

G Sınıfı Ehliyet:

İş makinesi kullanacaklara verilir. Yaş sınırı 18’dir.

M sınıfı motor bisikletleri de kullanabilir.

 • 8 Adet Biometrik Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Belgesi
 • Savcılık Belgesi
 • Sağlık Raporu + Kan Grubu